Příspěvky

Prosba (modlitba)

Otec

Malý intelektuál

Pán a poddaný

Myslím

Kerkonošská poudačka

Zlatý déšť

"Všechno se v dobré obrací" (předscéna s písní)

(Malé) Zamyšlení nad pandemií.

Had © 1971

Bajka o červené slepičce

Vánoční píseň © 1972 / 2020

... možná v Karlových Varech