Digitální svět


* Digitální svět nebo nebezpečné taktilní kontakty?
* artistic presentation - playback / video audio edit - 2021 © Jan J. Vágner