Je to nutný .. ? (Postel 1)


* Zamyšlení z postele (2): Je to nutný .. ?
* artistic presentation / video audio edit - 2021 © Jan J. Vágner