Had © 1971


Text jsem napsal před 50 lety, v roce 1971. Byly dva a půl roku po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a byl jsem tehdy ve 3. ročníku na DAMU v Praze. I po padesáti letech, v roce 2021, se stejný text dá použít jako nastavené zrcadlo dnešní době.

* artistic presentation / text video audio edit - 2021 © Jan J. Vágner