(Malé) Zamyšlení nad pandemií.* artistic presentation / text video audio edit - 2021 © Jan J. Vágner